Inhoud

Met de komst van de persoonsvolgende financiering is op 1 april 2016 de inschrijvingsprocedure bij het VAPH sterk gewijzigd en hiermee is ook het takenpakket van de MDT’s een stuk veranderd. Om de MDT’s hierin bij te staan organiseert het Verwijzersplatform in 2017 een intervisiereeks rond de vier modules binnen de inschrijvingsprocedure. Vorig jaar organiseerden we voor de eerste keer een dergelijke intervisiereeks, omdat er nog teams vragende partij waren om aan deze intervisie te kunnen deelnemen organiseren we dit opnieuw.

 

Wat houdt dit concreet in?

We zouden met een relatief kleine groep (max 12 personen) van MDT-medewerkers -diegenen die concreet instaan voor de opmaak van de dossiers- een aantal keren samenkomen. Het is de bedoeling om te werken rond specifieke leervragen/ casussen waar medewerkers op botsen. Er kan gevraagd worden om op voorhand al enkele leervragen aan te brengen die op deze intervisiemomenten aan bod kunnen komen.

Voor het vinden van een antwoord op vragen en het bewust worden van vanzelfsprekendheden, kunnen deelnemers elkaar bevragen, confronteren, aanvullen, adviseren en ondersteunen. Het is de bedoeling om gebruik te maken van ieders ervaringen en expertise om elkaar verder op weg te helpen. Opgelet: Er wordt van elke deelnemer bijgevolg grote inbreng en ook voorbereiding verwacht.

Er wordt in de eerste plaats voorzien om een viertal keer samen te komen met dezelfde intervisiegroep, maar het ritme en de intensiteit zal in overleg met de intervisiegroep verder bepaald worden. We zouden elke bijeenkomst koppelen aan één van de modules: objectivering handicap, objectivering ondersteuningsnood, prioritering en IMB.

Het gaat om een intervisiereeks van vier dagen gespreid over het jaar.

Details

Voor wie: voor de dossieropsteller (in vele teams is dit de maatschappelijk werker) binnen het MDT.

Data: Worden nog meegedeeld

Uur: Telkens van 9u30 tot 13u

Plaats: Brussel