Bezoekrondes

Het concept is intussen ingeburgerd: MDT's die geïnteresseerd zijn kunnen in beperkte groep op één dag een drietal voorzieningen in een bepaalde regio in hun provincie bezoeken. Deze voorzieningen 'zetten hun deuren open' en geven toelichting over de doelgroep waarop ze zich richten en hun werking. We streven er naar om een dergelijke bezoekronde tweemaal per jaar te organiseren in de verschillende provincies.

Op de provinciale verwijzersoverlegmomenten of via e-mail kan er steeds worden doorgegeven welke voorzieningen jullie graag wensen te bezoeken, bij de inschrijving is er ook altijd ruimte voorzien om specifieke vragen naar de voorzieningen toe te vermelden, waardoor zoveel als mogelijk informatie op maat kan geboden worden.

Details

Voor wie: alle MDT-medewerkers

Datum: In 2017 zullen er per provincie één à twee bezoekrondes plaatsvinden. Een aankondiging met het exacte programma en de inschrijvingsmodaliteiten ontvangt u later of u kan ook altijd onze website in het oog houden.

Opmerking: Het aantal deelnemers voor de bezoekrondes wordt beperkt omwille van de haalbaarheid van de ontvangst door de betrokken voorzieningen.

Geplande bezoekrondes - najaar 2017/voorjaar 2018

Bezoekronde Antwerpen - dinsdag 16 januari 2018 - PC Multiversum (Mortsel)

Bezoekronde Oost-Vlaanderen - donderdag 30 november 2017 - Outreach De Steiger/De meander en PC Dr. Guislain (Gent)

Bezoekronde West-Vlaanderen - donderdag 18 januari 2018 - Maria Ter Engelen (Klerken) en Het Havenhuis (Lo-Reninge)

Bezoekronde Vlaams-Brabant - vrijdag 19 januari 2018, vrijdag 23 februari 2018 en vrijdag 4 mei 2018 - Centrum voor Rijgeschiktheid en voertuigAanpassing (CARA) (Brussel) (volzet)

Bezoekronde Limburg - vrijdag 1 december 2017 -  Dagcentrum Wiric (Sint-Truiden) en PZ Asster (Sint-Truiden)

De mogelijkheid om in te schrijven kan door op bovenstaande link te klikken, daar waar de data nog niet bepaald zijn zal de mogelijkheid om in te schrijven hier binnenkort terug te vinden zijn.