Inhoud

De opleiding is bedoeld voor nieuwe medewerkers binnen een MDT die nog weinig vertrouwd zijn met MDT-werking: er wordt gefocust op de basisinformatie die moet gekend zijn bij een medewerker. Wat komt aan bod? Een algemeen beeld wordt geschetst van het multidisciplinair team voor IJH in Vlaanderen. Er wordt antwoord geboden op o.a. volgende vragen: Hoe werkt Integrale Jeugdhulp? Hoe werkt een MDT? Wat zijn de taken van het MDT?

Daarnaast wordt er ook stilgestaan bij de concrete opdracht van het MDT: Hoe vul je het A-document in? Hoe dien je een PAB-aanvraag in? Wat houden de kwaliteitseisen voor de MDT’s in? Welke rol vervullen de MDT’s m.b.t. de zorgregie? Wat zijn de verwachtingen van het IJH tav MDT? Er wordt ook ruimte voorzien om vragen te stellen.
(deze opleiding zal niet focussen op het aanvragen van hulpmiddelen (IMB), dit zal op een andere dag uitgebreider aan bod komen)

De inhoud zal gebracht en uitgewerkt worden in samenwerking met Jongerenwelzijn. 

Details

Deze opleiding vond plaats op maandag 23 april, van 9u30 tot 16u in de gebouwen van Syntra Antwerpen.  

Presentaties

De presentaties die op deze opleiding aan bod kwamen kan u hier terugvinden: https://verwijzersplatform.be/node/1832