Inhoud

De opleiding is bedoeld voor nieuwe medewerkers binnen een MDT die nog weinig vertrouwd zijn met MDT-werking: er wordt gefocust op de basisinformatie die moet gekend zijn bij een medewerker. Wat kwam aan bod? Een algemeen beeld werd geschetst van het multidisciplinair team voor het VAPH  in Vlaanderen. Er werd antwoord geboden op o.a. volgende vragen: Hoe werkt een MDT? Wat zijn de taken van het MDT m.b.t. de inschrijvingsprocedure voor personen met een handicap bij het VAPH? Hoe werkt Helios? Hoe werkt het VAPH? Hoe werkt het PK? Wat houden de kwaliteitseisen voor de MDT’s in? Welke rol vervullen de MDT’s in de provinciale ROG? Wat zijn de verwachtingen van het VAPH tav MDT? Er werd ook ruimte voorzien om vragen te stellen.

Een blik op het programma van deze dag: 

9u - Onthaal
9u30 - MDT in Vlaanderen: algemeen
10u - werking VAPH: structuur, bevoegdheden en processen
10u40 - Procedure toeleiding: OP PVB en module A
12u - Middagpauze
12u40 - Vervolg procedure toeleiding: module B
13u20 – Module C: prioritering
14u15 - Informatie over bijstandsorganisaties en besteding
14u30 - IMB (module D)
15u30 - vragen
16u00 - Einde

Details

Deze opleiding vond plaats in het voorjaar 2017.

Bent u geinteresseerd in een dergelijke opleiding, laat het ons weten via dit formulier. Wanneer er voldoende interesse blijkt voor deze opleiding, bekijken we de mogelijkheid om deze opleiding opnieuw te organiseren. 

Presentaties

De presentaties documenten die in kader van deze opleiding gebruikt zijn, kan u hier terugvinden: http://verwijzersplatform.be/node/1226.