04
dec

Verwijzersoverleg Antwerpen

Provinciaal Verwijzersforum

Plaats

nog te bepalen
/
/
Antwerpen
Antwerpen - 2000
Uur

van 13u30 tot 16u

Agenda nog te bepalen.

We behandelen actuele thema's die zowel MDT's voor minderjarigen als meerderjarigen aanbelangen.

Het emailadres waarop deze registratie voltooid mag worden.